V naší nabídce jsou momentáně obraz Macouna, Hynaise, Engelmullera, Šimůnek. Převážně se jedná o originály oleje, akvarely, grafiku, perokresby a kresby tuškou.